Fåglar

Blåhake
Bofink
Buskskvätta
Domherre
Fasan
Fjällripa
Fjällripa
Gärdsmyg
Gök
Göktyta
Grå Flugsnappare
Grå Flugsnappare
Gröngöling
Gulärla
Gulsparv
Härmsångare
Järnsparv
Kaja
Koltrast
Korp