Up Fåglar Slideshow

Lövsångare2
Buskskvätta2
Stjärtmes1
Blahake2
Blahake5
Blåmes1
Buskskvatta1
Dalripa2
Fjallripa1
Fjallripa3
Gardsmyg1
Gardsmyg3
Goktyta
Graflusnappare3
Grongoling4
Gularla3
Gok7
Harmsangare3
Kaja1
korp2
MindreKorsnabb4
Kungsfagel3
Kungsfiskare4
Kungsfiskare6
Lavskrika1
Lavskrika3
Lovsangare4
MindreFlugsnappare10
MindreHackspett2
Notskrika5
Notvacka1
Orre1
Pilfink1
Ringduva2
Ringtrast1
Rodhake2
Rorsangare2
Rosenfink1
Savsangare2
Savsparv3
Småtrapp1
Snösparv1
Spillkraka4
Stenskvatta4
Stjärtmes
StorreHackspett7
StorreHackspett8
Stromstare
Strömstare1
SvarthakadBuskskvätta2
Svartvitflug1
Tjader2
Tjäder3
Tofsmes1
Tornsangare3
Tornseglare2
Tornskata1
Tornskata2
Tretaigspett1
Ängspiplärka1
Gulsparv

Totalt antal bilder: 61 | Hjälp