MinaX

Nordens djur och fåglar

 

         HÄR VISAR JAG MINA ÅRSOBSERVATIONER FRÅN FISKSJÖN I KARLSKOGA.

         NEDANFÖR KOMMER ALLA X JAG HAR I FISKSJÖN OCH LÄNGST NER ÄR SVERIGEKRYSS.


         FISKSJÖN 2015


1.Gräsand18-jan

2.Kaja18-jan

3.Kråka18-jan

4.Sångsvan18-jan

5.Korp07-feb

6.Kungsfågel15-feb

7.Björktrast21-feb

8.Grågås21-feb

9.Kanadagås28-feb

10.Ormvråk07-mar

11.Fiskmås08-mar

12.Gråtrut08-mar

13.Havstrut08-mar

14.Tofsvipa08-mar

15.Stare15-mar

16.Talgoxe15-mar

17.Trana16-mar

18.Gulsparv17-mar

19.Knipa20-mar

20.Koltrast20-mar

21.Varfågel21-mar

22.Kricka22-mar

23.Pilfink24-mar

24.Skogsduva24-mar

25.Skata25-mar

26.Steglits25-mar

27.Enkelbeckasin29-mar

28.Gråhäger29-mar

29.Sädesärla29-mar

30.Vigg29-mar

31.Skrattmås31-mar

32.Blåmes01-apr

33.Sävsparv01-apr

34.Skäggdopping06-apr

35.Spillkråka06-apr

36.Grönbena10-apr

37.Havsörn11-apr

38.Skogssnäppa11-apr

39.Storspov11-apr

40.Ängspiplärka11-apr

41.Storskarv18-apr

42.Brun Kärrhök19-apr

43.Fiskgjuse22-apr

44.Ladusvala24-apr

45.Gluttsnäppa25-apr

46.Mindre Strandpipare25-apr

47.Skedand26-apr

48.Lövsångare28-apr

49.Gulärla29-apr

50.Bläsand01-maj

51.Rödbena04-maj

52.Snatterand04-maj

53.Brushane06-maj

54.Fisktärna06-maj

55.Svartsnäppa08-maj

56.Sävsångare08-maj

57.Backsvala12-maj

58.Buskskvätta13-maj

59.Gök13-maj

60.Hussvala13-maj

61.Lärkfalk13-maj

62.Tornseglare20-maj

63. Silvertärna

64. Årta 

65. Brunand

66. Duvhök 1-aug         


         FISKSJÖN ALLA ÅR
          SVERIGE X

© Anders Jonsson

andersjonzon @ Hotmail . com

Copyright  © All Rights Reserved